اموزش-ساخت-خمیر-نقش-بر-جسته-روی-دیوار

از proja، پروجا وب
پرش به: ناوبری، جستجو

سفرنامه ناصر خسرو متن آسان شده پژوهشهای ایرانی دریای پارس

سفرنامه ناصر خسرو متن آسان شده پژوهشهای ایرانی دریای پارس

سفرنامه ناصر خسرو متن آسان شده پژوهشهای ایرانی دریای پارس - اموزش-ساخت-خمیر-نقش-بر-جسته-روی-دیوار.

...[ويرايش]

( اموزش-ساخت-خمیر-نقش-بر-جسته-روی-دیوار ) سفرنامه ناصر خسرو ساده و روان نویسی شده سفر نامه زیر در سال 1392 توسط دکتر محمد عجم [ اموزش-ساخت-خمیر-نقش-بر-جسته-روی-دیوار ]