قیمت-بز-سانن-در-سال-96

از proja، پروجا وب
پرش به: ناوبری، جستجو

سایت خبری تحلیلی یزد رسا

سایت خبری تحلیلی یزد رسا

ازافشار نژاد خالصایرانی بیشتر بدانیم

ازافشار نژاد خالصایرانی بیشتر بدانیم

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از

سایت خبری تحلیلی یزد رسا ازافشار نژاد خالصایرانی بیشتر بدانیم دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان - قیمت-بز-سانن-در-سال-96.

ازافشار نژاد خالصایرانی بیشتر بدانیم ...[ويرايش]

( قیمت-بز-سانن-در-سال-96 ) بعد از بز سانن و رومائوف؛ پرورش انبوه بز مورسیا در بخش عقداي اردکان آغاز می شود میانگین زایش در یک گله حاوی ژن 2 5 بره در سال هست یعنی یک گله 100 راسی ژن دار 250 بره بطور دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1 [ قیمت-بز-سانن-در-سال-96 ]